4.  Inspiring Picturen
haasteena on  Ystävyys ja toveruus1308909.jpg

Ystävän kanssa voi yhdessä vaikka pehmittää ja muotoilla savea.